Στρατιγική & Προοπτικές
" Τελικά το πιο σίγουρο και καλύτερο κέρδος είναι να κερδίζεις από το όφελος των πελατών σου... "

Η στρατηγική του ομίλου για τα προσεχή χρόνια θα στηρίζεται στους εξής άξονες:

  1. Ενδυνάμωση της θέσης μας στην κατασκευή και διαχείριση έργων σε γενικές εργολαβίες ή υπεργολαβίες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
  2. Στην διαμόρφωση στρατηγικών συνεργασιών τόσο με Ελληνικές όσο και με ξένες εταιρίες, καθώς και στην ενδυνάμωση του δικτύου των τοπικών συνεργείων.
  3. Την περαιτέρω βελτίωση των εσωτερικών δομών της.
  4. Πλήρη καθετοποίηση στους τομείς που αφορούν την κατασκευή (αλουμίνιο, ξύλο, σίδηρο κτλ)
  5. Επένδυση και ανάπτυξη έργων ποιότητας και υψηλής αισθητικής με έμφαση στον τομέα της αστικής και παραθεριστικής εξοχικής κατοικίας καθώς και σε ακίνητα γραφείων και καταστημάτων τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.
  6. Συνεχή επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό και σύγχρονο εξοπλισμό με σκοπό την διατήρηση του υψηλού επιπέδου υπηρεσιών, αποτελώντας αξιόπιστο συνεργάτη στην κατασκευή και στην τεχνική υποστήριξη.

ΘΕΟΔΟΣΗΣ Α.Τ.Ε.

 
Τελικά το πιο σίγουρο είναι να κερδίζεις από το όφελος των πελατών σου.

Ποιότητα κατασκευής, λειτουργική εφαρμογή, αυστηρή τήρηση χρονικών και οικονομικών περιθωρίων, σας εγγυόμαστε "Σίγουρα" ένα "Τέλειο Αποτέλεσμα" .