Εξοπλισμός
Δικά μας εργαλεία και μηχανήματα σημαίνει ταχύτητα, ποιότητα, ασφάλεια και ... οικονομία

Ο ιδιόκτητος εξοπλισμός  της εταιρίας μας εγγυάται την απρόσκοπτη και άριστη λειτουργία του εξοικειωμένου ανθρώπινου δυναμικού. Το πλεονέκτημα μας είναι η ολοκληρωμένη γκάμα εργαλείων για κάθε κατασκευή που αναλαμβάνουμε. Αναλυτικά η εταιρία μας διαθέτει πιστοποιημένα τα εξής :

 • Οικοδομικούς Γερανούς ( POTAIN και LIPHER )
 • Γερανοφόρα Οχήματα
 • Λεωφορεία Μεταφοράς Προσωπικού
 • Κλειστά Φορτηγά και Ανατρεπόμενα Φορτηγά
 • Εκσκαφείς
 • Πλήθος Κατασκευαστικών Εργαλείων
 • Φορτηγά με Γερανό
 • Εξοπλισμός ξυλοτύπων
 • Εξοπλισμός μεταλλότυπου και λοιπών συστημάτων DOKA INTERNATIONAL
 • Πλήρη Συγκρότημα εκτοξευόμενου Σκυροδέματος - Gunite
 • Φορτωτές
 • Οδοστρωτήρες
 • Πλήρη Συγκρότημα Κοπής -  Μόρφωση Σιδήρου οπλισμού Σκυροδέματος
 • Εξοπλισμός κατασκευής και επεξεργασίας μεταλλικών κτιρίων
 • Χημικές Τουαλέτες
 • Εργοταξιακά   Γραφεία Containers
 • Εργοταξιακές Αποθήκες Υλικών - Containers
 • Επιβατικά Ι.Χ.
 • Βοηθητικά Εργαλεία Παντός Είδους

ΘΕΟΔΟΣΗΣ Α.Τ.Ε.

 
Τελικά το πιο σίγουρο είναι να κερδίζεις από το όφελος των πελατών σου.

Ποιότητα κατασκευής, λειτουργική εφαρμογή, αυστηρή τήρηση χρονικών και οικονομικών περιθωρίων, σας εγγυόμαστε "Σίγουρα" ένα "Τέλειο Αποτέλεσμα" .