Κοινωνική ευθύνη
" Τελικά το πιο σίγουρο και καλύτερο κέρδος είναι να κερδίζεις από το όφελος των πελατών σου... "

Η ασφάλεια είναι από τις βασικές μας προτεραιότητες και με την πολιτική των μηδενικών ατυχημάτων επιθυμούμε να αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα για κάθε εργαζόμενο, προμηθευτή, υπεργολάβο.

Με μεγάλη υπευθυνότητα και σεβασμό προς το περιβάλλον και το κοινωνικό σύνολο στόχος μας είναι όλες οι κατασκευές μας, να έχουν όσο το δυνατόν λιγότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, επίσης δημιουργούμε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες εργασίας για το ανθρώπινο δυναμικό εξασφαλίζοντας ένα  ελκυστικό εργασιακό περιβάλλον.

Ο όμιλος ενισχύει τις τοπικές κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιείτε προσφέροντας το καλύτερο δυνατόν που μπορεί να πράξει, στηρίζοντας τις τοπικές επιχειρήσεις και χρησιμοποιώντας ντόπιο εργατικό δυναμικό ώστε η τοπική κοινωνία να αποκτά πολλαπλά οφέλη.

ΘΕΟΔΟΣΗΣ Α.Τ.Ε.

 
Τελικά το πιο σίγουρο είναι να κερδίζεις από το όφελος των πελατών σου.

Ποιότητα κατασκευής, λειτουργική εφαρμογή, αυστηρή τήρηση χρονικών και οικονομικών περιθωρίων, σας εγγυόμαστε "Σίγουρα" ένα "Τέλειο Αποτέλεσμα" .